Organizatorul Galei

Centrul European pentru Strategii Durabile este o asociație înființată în temeiul O.G. 26/2000 în anul 2014, cu scopul asumat în
statut: „Dezvoltarea de strategii sustenabile care să creeze şi să asigure echilibrul între aspectele sociale, culturale, economice și
ecologice și elementele capitalului natural, şi promovarea gândirii strategice în rândul tinerilor ca garanţie a dezvoltării durabile
viitoare.”

În cei trei  ani de activitate, în afara Galei Tinerilor Antreprenori Băcăuani, asociația a derulat următoarele proiecte:

2014 – CLUB DE AFACERI PENTRU ELEVI ȘI TINERI  ”CLUBIS”

Proiectul a vizat dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă şi dobandirea unor cunostinţe concrete legate de mediul de afaceri care sa contribuie la formarea si consolidarea competenţelor antreprenoriale.

Beneficiarii proiectului au fost elevi şi tineri cu varstele cuprinse între 14 si 35 ani. În faza iniţială, proiectul a avut  20 de participanti şi beneficiari direcţi.

2015 – DRUPAL PENTRU PERFORMANŢĂ

Parte a proiectului multidisciplinar „Nu învăţa pentru şcoală, învaţă pentru viaţă!” acțiunea s-a desfășurat în parteneriat cu Asociația EduSoft și a constat în prestarea de către voluntarii asociației noastre a unei serii de cursuri gratuite de IT oferite unui grup de elevi de liceu.

2015/2016 – CERCUL DE AFACERI ”CLUBIS JUNIOR”

Proiectul, desfășurat pe durata unui an școlar, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic și American Borner Bacău, a experimentat un inedit program educațional de dezvoltare a creativității, a capacităţilor de comunicare, precum și de promovare a antreprenoriatului, destinat elevilor claselor a VI-a și a VII-a.

2016 – INFORMARE PROFESIONALĂ PENTRU TINERII DIN PENITENCIAR

Parte a proiectului multidisciplinar „Nu învăţa pentru şcoală, învaţă pentru viaţă!”, în parteneriat cu Administrația
Națională a Penitenciarelor
, acțiunea a constat prestarea de către voluntarii noștri (în beneficiul tinerilor internați în Centrul de Reeducare Târgu Ocna) a unui set de activități de informare profesională și consiliere privind cariera.

2016 – TINBLOG

Proiect experimental de educație nonformală, organizat într-un weekend, la Valea Budului, în parteneriat cu DJST Bacău, ce a avut drept scop implicarea tinerilor în promovarea online a patrimoniului cultural național. Acțiunea a reunit tineri care și-au împărtășit reciproc experiența lor și care au dialogat despre blogging și despre posibilitățile de promovare în social media și în general în online a ideilor sau a întâmplărilor