Echipa

 

Echipa de proiect este constituită din membri și voluntari ai organizatorului. La cea de a doua ediție, echipa de proiect are componența de mai jos:

Niki
VRÂNCEANU
Antoniu Bogdan CAPĂTĂ
Ciprian
GORIA
Mirela
VRÂNCEANU
Mihaela
VRÂNCEANU

Vezi și Consiliul Galei