Distincțiile și Premiile Galei

Consiliul Galei și Juriul

Persoanelor care sprijină (prin participarea în comitetul de organizare, lobby sau în alt fel) Gala li se acordă distincția de Membru al Consiliului Galei.  Opțional, la fiecare ediție în parte, se poate acorda distincția de Președinte al Consiliului Galei unei persoane care a sprijinit în mod decisiv desfășurarea Galei, fie în ediția curentă, fie de-a lungul timpului.

Persoanele care participă la procedura de jurizare, acordând puncte antreprenorilor propuși, primesc distincția de Membru al Juriului.  O persoană care la o ediție a fost membru al Juriului, va putea fi apelată ca „Jurat al Galei Tinerilor Antreprenori” de-a lungul tuturor edițiilor Galei.  La fiecare ediție, unul dintre membrii Juriului va fi desemnat Președinte al Juriului.

Membrii Consiliului Galei, Președintele Consiliului Galei, Membrii și Președintele Juriului sunt desemnați de către Consiliul Executiv al organizatorului Galei (Centrul European pentru Strategii Durabile).

Sponsorii și partenerii au dreptul să desemneze câte un membru în Consiliul Galei și să facă propuneri de membri pentru Juriu.

Sponsorul Principal, Partenerul Principal și Coorganizatorii au dreptul să numească câte un membru al Juriului.

 

Nominalizările

Orice propunere recepționată va fi validată de organizator sau delegații acestuia. În cadrul validării, se va verifica dacă propunerea este formală (afacerea există, formularul este completat corect și complet) și dacă îndeplinește condițiile din Regulament. Propunerile validate vor fi prezentate Consiliului Galei. La sugestia asumată prin vot majoritar de către Consiliul Galei, unele propuneri pot fi retrase. Celelalte propuneri rămase valide se vor înainta Juriului spre apreciere și notare.

Conform Regulamentului, primele 10 propuneri pot deveni „nominalizări”.

 

Mențiunile

În afara cadrului nominalizărilor, Consiliul Executiv al organizatorului Galei (Centrul European pentru Strategii Durabile) poate decide acordarea către unii tineri, pentru acțiuni antreprenoriale necomerciale desfășurate în județul Bacău, distincții cum ar fi:

  • Mențiunea pentru Antreprenoriat Civic
  • Mențiunea pentru Antreprenoriat Social
  • Mențiunea pentru Antreprenoriat în Educație
  • Mențiunea pentru Antreprenoriat Cultural
  • Mențiunea pentru Intraprenoriat

Acordarea acestor distincții se va aminti la începutul Festivității de Decernare, iar cei care vor primi distincțiile nu vor fi considerați „laureați ai Galei”.

La propunerea Consiliului Galei, în situații excepționale, unei persoane care nu este laureat al Galei, la începutul Festivității de Decernare,  i se poate acorda o mențiune specială ad-hoc, dacă acea persoană s-a remarcat în vreun fel în susținerea antreprenoriatului și a liberei inițiative.

Toți cei care vor primi mențiuni vor trebui să aibă vârsta de maximum 35 de ani împlinită în anul pentru care se acordă distincțiile.

 

Laureații Galei, Trofeele și Premiile Speciale

Tuturor celor maximum 10 nominalizați la fiecare dintre cele două categorii li se va acorda distincția de „Laureat al Galei Tinerilor Antreprenori”.  Fiecare dintre cei doi antreprenori, poziționați în urma jurizării primii (în ordinea descrescătoare a punctajului) la cele două categorii, vor primi „Trofeul Galei” pentru categoria respectivă.

Atunci când există Sponsorul Galei, acesta poate acorda unuia dintre laureați un premiu special care să-i poarte numele. La propunerea Consiliului Galei, în situații excepționale, unuia dintre laureați i se poate acorda un premiu special ad-hoc.