Colocviile

Colocviile Tinerilor Antreprenori sunt întâlniri anuale pe care Centrul European pentru Strategii Durabile, împreună cu partenerii săi, le organizează în diferite localități, cu scopul imediat de a servi drept cadru de dialog și schimb de experiență între tinerii antreprenori din localitățile amintite, comunitatea locală de business în ansamblu, societatea civilă și instituțiile publice.

Aceste  Colocvii se desfășoară în luna de dinaintea Festivității de Decernare  a Galei Tinerilor Antreprenori Băcăuani, fiind, în esență, evenimente de susținere și promomovare a antreprenoriatului.  Colocviile sunt, pe de o parte, în cadru general,  platforme de networking informal între  participanți; dar, pe de altă parte, sunt instrumente concrete de dialog structurat, facilitând comunicarea reciprocă între tinerii antreprenori și decidenți (reprezentanții instituțiilor publice locale), asigurând astfel participarea tinerilor antreprenori la procesul de elaborare a politicilor și strategiilor de dezvoltare economică a comunității.

În acest an, în perioada 15 martie – 20 aprilie, se vor putea organiza astfel de colocvii în localitățile Bacău, Buhuși, Comănești, Moinești, Onești și/sau Târgu Ocna.

Desigur, alături de tinerii antreprenori și reprezentanții instituțiilor publice, din ecuația comunitară nu pot lipsi reprezentanții mediului local de afaceri și cei ai societății civile locale. Astfel, la Colocvii vor fi invitate să participe următoarele categorii de entități:
• tineri din comunitatea locală, implicați în administrarea propriilor lor afaceri;
• reprezentanți ai Primarului și Consiliului Local, precum și ai altor instituții publice cu impact direct asupra activității antreprenoriale;
• reprezentanți ai comunității de afaceri; fie antreprenori cu notorietate, fie reprezentanți ai întreprinderilor mijlocii și mari din comunitate, care sunt interesați de dezvoltarea durabilă a comunității;
• reprezentanți ai societății civile, în special dintre cei implicați în proiecte dezvoltare durabilă, proiecte de antreprenoriat civic ori social, sau proiecte din sfera angajabilității și a formării profesionale.

 


Vezi și: